Activiteiten

Het KOV-bestuur organiseert jaarlijks 6 á 7 ledenbijeenkomsten. Dit zijn deels avonden rond een thema dat een raakvlak heeft met het ondernemerschap in breedste zin van het woord en die worden verzorgd door één of meerdere gastsprekers.  De onderwerpen die aanbod komen zijn wisselend en divers maar hebben altijd de bedoeling om je kennis en vaardigheden als ondernemer te verrijken. Voorafgaand aan de thema-bijeenkomsten is er meestal de mogelijkheid om eerst gezamenlijk te borrelen en te eten.

Naast de thema-avonden zijn er een aantal bijeenkomsten waar de gezelligheid centraal staat. Het kan dan gaan om een zomer BBQ, een KOV-buiten-activiteit, de Nieuwjaar borrel en dergelijke. Daarnaast organiseren we als KOV af en toe een bijzonder evenement voor Klarenbeek. Zo organiseerde de KOV in 2017 een grote badeendjesrace ten behoeve van diverse goede doelen in Klarenbeek en was zij actief sponsor van het 3K festival.

badeendjesrace

De KOV–bijeenkomsten vinden afwisselend plaats bij plaatselijke horecaondernemers. Maar zo nu en dan biedt ook één van de leden zijn bedrijfslocatie ter beschikking voor KOV-bijeenkomst en wordt de KOV-leden tevens een ‘kijkje achter de schermen’  geboden.

Klik op kalender lopend jaar voor de geplande activiteiten van dit jaar of op activiteiten voorafgaande jaren voor foto’s van KOV-bijeenkomsten van eerdere jaren.