Reglement KOV-badeendjesrace 2 juni 2019
• De KOV-badeendjesrace wordt georganiseerd door de Klarenbeekse Ondernemersvereniging (‘KOV’).
• De leiding van de KOV-badeendjesrace is in handen van de Wedstrijdcommissie. De Wedstrijdcommissie beslist exclusief over alle zaken die betrekking hebben op het ordentelijk verloop van de KOV-badeendjesrace.
• De prijswinnaars van de KOV-badeendjesrace worden bepaald op basis van de volgorde waarin de genummerde badeendjes de finishlijn passeren. In geval van twijfel beslist de Wedstrijdcommissie.
• De door de Wedstrijdcommissie vastgestelde uitslag is bindend. Alle deelnemers aan de KOV-badeendjesrace committeren zich op voorhand aan het oordeel van de Wedstrijdcommissie. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• De prijswinnaars dienen hun prijs uiterlijk op 31 augustus 2019 te claimen. Het claimen van een prijs geschiedt door de overlegging van een origineel lot van de KOV-badeendjesrace. Het lot dient te worden overhandigd aan de Wedstrijdcommissie direct na afloop van de KOV-badeendjesrace dan wel in een gesloten enveloppe te worden toegestuurd of af gegeven bij de voorzitter van de KOV op het adres: Woudweg 102 (7381BB) te Klarenbeek, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer (zie hieronder). Het bestuur van de KOV is gerechtigd om prijzen die na de Sluitingsdatum worden geclaimd niet toe te kennen.
• Toegekende prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
• Deelname en bezoek aan de KOV-badeendjesrace is geheel voor eigen risico. De KOV kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor verlies, schade of nadelen van elke aard of omvang dan ook die verband met de deelname of het bezoek aan de KOV-badeendjesrace.
• De prijswinnaars stemmen ermee in dat hun naam en foto wordt gepubliceerd op de website en de Facebook pagina van de KOV.
• De opbrengst van de KOV-badeendjesrace is, na aftrek van de ten behoeve van het evenement gemaakte kosten, bestemd voor goede doelen binnen Klarenbeek e.o.. Over de toekenning daarvan wordt exclusief beslist door het bestuur van de KOV.
• De hoofdprijs is een weekend Euro-Disney in Parijs. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: de prijs is gebaseerd op eigen vervoer van en naar Euro-Disney. Het verblijf is gebaseerd op 1 nacht en 2 dagen onbeperkte toegang tot beide parken van Disneyland Paris tijdens het laag seizoen en voor 2 volwassenen en 2 kinderen (<17 jaar). De vertrekdatum wordt in overleg met het bestuur van de KOV bepaald. Ontbijt, diners en consumpties zijn niet in begrepen, tenzij in overleg tussen de prijswinnaar en het KOV bestuur anders wordt bepaald. De maximale geldelijke waarde van deze prijs is circa € 900,-. De reis en het verblijf zijn geheel op eigen risico.
• De 3e prijs is 1 minuut gratis winkel bij Plus Imanse. De gratis minuut winkelen geschiedt buiten de reguliere openingstijden. Voorafgaand ontvangt de winnaar van deze prijs van de directie van Plus Imanse bindende instructies over de hoeveelheid van de artikelen die meetellen voor deze prijs.