TELLERSTAND VERKOCHTE LOTEN: 2100!!

 

Op 2 juni 2019 zal voor de tweede keer de KOV Badeendjesrace worden georganiseerd!  De start van de badeendjesrace vindt evenals in 2017 plaats op Landgoed Klarenbeek.  Daar zullen om 15.30 uur uit de bak van de bulldozer van Dijkhof Bouw weer duizenden eendjes te water worden gelaten. De eerste hindernis zal weer de waterval zijn. Daarna drijven de eendjes met z’n allen stroom afwaarts om na zo’n 500 meter de finish lijn te bereiken.  Dan al duidelijk zijn welk eendjes de snelste is. De eigenaar van het lot van dat eendje wint de SUPER HOOFDPIJS, een weekend voor 4 personen (2 volwassenen en 2 kinderen) naar…………

 

 

 

 

Daarnaast zijn er uiteraard vele ander prijzen te winnen voor de iets minder snelle eendjes.

Bij finishlijn staat een grote feesttent waar het de rest van de middag onder het genot van een hapje en een drankje enorm gezellig zal zijn. Uiteraard is er daar de prijsuitreiking en zijn er diverse activiteiten voor de kinderen.

De loten voor deze badeendjes zijn vanaf 1 mei voor € 2,- te koop bij onder andere:

  •  Wolters Bike Totaal
  •  PLUS Imans
  • Mode Pijnappel
  •  Restaurant Pijnappel
  •  MFC

 

Daarnaast zullen veel Klarenbeekse KOV ondernemers initiatieven starten waarbij u gratis loten kunt krijgen. Kijk daarvoor op de FB pagina van de KOV!! 

 

De KOV zal met de opbrengst  van de loten de Jeugd Afdeling van Sportclub Klarenbeek ondersteunen!   Dus DOE MEE en koop loten!!

 

 

zaterdag 18 mei: Verkoopactie door de SC Klarenbeek (handbal) bij de PLUS Imanse.

 

Op de badeendjesrace is het KOV Badeendjesrace-reglement van toepassing. Klik HIER om de tekst van het reglement te downloaden of scroll naar de onderkant van deze pagina.

Vergeten hoe leuk de badeendjesrace van 2017 was, of was je daar niet bij? Hier onder wat sfeerplaatjes:

Tekst KOV Badeendjesreglement 2019:

Reglement KOV-badeendjesrace 2 juni 2019
• De KOV-badeendjesrace wordt georganiseerd door de Klarenbeekse Ondernemersvereniging (‘KOV’).
• De leiding van de KOV-badeendjesrace is in handen van de Wedstrijdcommissie. De Wedstrijdcommissie beslist exclusief over alle zaken die betrekking hebben op het ordentelijk verloop van de KOV-badeendjesrace.
• De prijswinnaars van de KOV-badeendjesrace worden bepaald op basis van de volgorde waarin de genummerde badeendjes de finishlijn passeren. In geval van twijfel beslist de Wedstrijdcommissie.
• De door de Wedstrijdcommissie vastgestelde uitslag is bindend. Alle deelnemers aan de KOV-badeendjesrace committeren zich op voorhand aan het oordeel van de Wedstrijdcommissie. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• De prijswinnaars dienen hun prijs uiterlijk op 31 augustus 2019 te claimen. Het claimen van een prijs geschiedt door de overlegging van een origineel lot van de KOV-badeendjesrace. Het lot dient te worden overhandigd aan de Wedstrijdcommissie direct na afloop van de KOV-badeendjesrace dan wel in een gesloten enveloppe te worden toegestuurd of af gegeven bij de voorzitter van de KOV op het adres: Woudweg 102 (7381BB) te Klarenbeek, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer (zie hieronder). Het bestuur van de KOV is gerechtigd om prijzen die na de Sluitingsdatum worden geclaimd niet toe te kennen.
• Toegekende prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
• Deelname en bezoek aan de KOV-badeendjesrace is geheel voor eigen risico. De KOV kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor verlies, schade of nadelen van elke aard of omvang dan ook die verband met de deelname of het bezoek aan de KOV-badeendjesrace.
• De prijswinnaars stemmen ermee in dat hun naam en foto wordt gepubliceerd op de website en de Facebook pagina van de KOV.
• De opbrengst van de KOV-badeendjesrace is, na aftrek van de ten behoeve van het evenement gemaakte kosten, bestemd voor goede doelen binnen Klarenbeek e.o.. Over de toekenning daarvan wordt exclusief beslist door het bestuur van de KOV.