Algemene Leden Vergadering 12 maart 2020

 

 

 

Donderdag 12 maart.

Jaarlijkse Ledenvergadering gehouden bij het ons vertrouwde Restaurant Pijnappel.

Allereerst worden we goed verzorgd met een heerlijke oosterse maaltijd.

Vervolgens start de vergadering waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Notulen van 2019 worden goedgekeurd.
  • Het jaarverslag 2019 wordt gepresenteerd door onze secretaris, waarin de 8 bijeenkomsten van dat jaar worden toegelicht.
  • Het financiële jaarverslag wordt gepresenteerd door onze penningmeester welke is goedgekeurd door de Kascommissie en de nieuwe begroting wordt uitgereikt.
  • Veranderingen in de Bestuurssamenstelling.
    Linda Riemsdijk zal ons bestuur verlaten waarvoor Chantal Pijnappel tot het bestuur toetreedt, zij zal zich bezig houden met de sociale media.
    Wiebe Alzerda Winkel treedt af als voorzitter na 4 jaar actieve dienst, André Wolters zal zijn stokje overnemen.
  • Jaaragenda 2020
  • Er wordt een activiteitencommissie in het leven geroepen waarin Theo Dijkhof, Carola van Loo en Mandy Plante plaats zullen nemen.

Na de sluiting gevolgd door een korte pauze worden we bijgepraat door Egbert Jan van Bel (schrijver van het boek “Kloteklanten 3.0”) hoe om te gaan met klanten, met name als er klachten zijn.

Ten slotte een gezellige borrel welke tevens voorlopig de laatste is vanwege het uitbreken van de Coronacrisis.